De haan in zichzelf,
zo kroelt en kraait ze
kleurt met kleuren
haar ontvangenis.
Spoort ze het licht aan,
onbevangen gloeit ze op
In uiterste verlangen.

1/3/2020 – Hildo Leroy

Gelezen worden,
woorden In de ogen
met uitgespreide letters.
Opkijken bij de eerste blik
alsof het een ogenblik is
van gevonden inzicht.
Het denken knippert,
van standpunt wisselen we,
zonder verpinken.

3/3/2020 – Hildo Leroy